آتیلا سوینج

رزومه

او در کایسری متولد شد ،

مهندس الکترونیک و ارتباطات (ITU).

35 سال دانش و تجربه در زمینه های مدیریت خدمات پس از فروش ، راه اندازی یا بازسازی سازمان خدمات مجاز ، آموزش تیم مدیریت خدمات ، مدیریت خدمات مجاز و زیرساخت نرم افزار خدمات ، مطالعات بهبود سازمان خدمات ، میزگرد و مرکز تماس فنی متمرکز بر کاهش هزینه نصب و راه اندازی ، در کلیه فرایندهای خدمات مجاز شناسایی مناطقی که امکان بهبود و کاهش هزینه های خدمات مجاز ، افزایش رضایت مشتری و انجام هماهنگی های لازم را دارند.