موسسه مشاوره Hedef Koç در زمینه های ماهواره ، دفاع فضا مخابرات خدمات خدمات تجهیزات الکترونیکی ENDÜSTRİYEL EKİPMAN تجهیزات فلزی (کارخانه ای) خدمات مشاوره ای اداری و تجاری را ارائه می دهد.