مطالب توسط Hayrettin Özaydın

ما دائماً به دنبال نوآوری هستیم، اما آیا آماده ایم؟ هیچ کس نمی پرسد!

“بزرگترین مشکل فناوری این است که اتفاق می افتد و نتیجه تجدید نامطلوب، مستمر، رشد غیرارادی است.” بازار خدمات مخابراتی و تلویزیون IP، خدمات تلفن اینترنتی و روندهای تجارت الکترونیکی، رشد آینده و پیش بینی نمی توان انجام داد. با این حال، بازار همیشه در جهت بالاترین سطح فناوری حرکت می کند. هیچ کس نمی […]