Prof.Dr. Alim Rustem ASLAN, 

TA1ALM

Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuarı Yöneticisi

Rotorlu Hava Araçları YL programi ABD Başkanı

MSÜ/HUTEN Ders/Tez Öğretim üyesi

NATO-CSO-STO AVT Milli Panel Üyesi

IAA Mühendis Üye

IAF Temsilcisi

UNISEC-GLOBAL Yönetim Kurulu Üyesi

Uzay Teknolojileri ve Eğitimi Birliği Eş Koordinatörü

Uzay Mühendisliği Bölümü

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Sarıyer, İstanbul

Prof.Dr. Alim Rüstem ASLAN

Özgeçmiş

1962 yılında Ankara da doğan Prof.Dr. A. Rüstem ASLAN 1983 yılında İTÜ’den Uçak Müh. olarak mezun olmuştur. 1985 yılında yine İTÜ’den Uçak Mühendisliği alanında Yüksek Mühendis derecesi almıştır. Bu arada 1984 yılında İTÜ Uzay Müh. Bölümünde Arş.Grv.si olarak çalışmaya başlamıştır.  1985 yılında kazandığı burs ile Von Karman Enstitüsü’nde önce ikinci bir lisansüstü (1985-86) daha sonra da Doktora çalışmasını gerçekleştirmiştir (1986-1991). Doktora sonrası İTÜ’ye dönerek 1991 yılında Y.Doç.Dr, 1993’te Doç.Dr. ve 1999’da Prof.Dr. olmuştur. İTÜ Rektörlüğü tarafından 2000 yılında Üniversiteye katkıları nedeni ile onurluk verilmiştir. 2001-2002 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Old Dominion Üniversitesi’nde misafir araştırmacı ve profesör olarak görev yapmıştır.

Araştırma ve ilgi alanları başta ‘Uzay Araçları Tasarımı ve Uzay Çalışmaları ile Döner kanatlı insanlı-insansız hava araçları’ olmak üzere Akışkanlar Mekaniği ve Aerodinamik, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği ve uygulamaları, mikro akışlar, Savunma Teknolojileri ve mühendislik eğitimi konularıdır. Bu konularda ders, yayın, araştırma ve proje çalışmaları ve danışmanlıklar yapmakta, tez çalışmaları yaptırmaktadır. Büyük çoğunluğu hakemli dergi makalesi ve uluslararası konferans bildirisi olmak üzere 250 den fazla yayını vardır. Altmıştan fazla projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev almıştır. Beş laboratuvarın kurulmasında çalışmış, birçok toplantı düzenleme kurulunda görev almış, onlarca seminer ve farklı ders vermiş, onlarca lisanüstü tez ve lisans bitirme çalışmasını yönetmiş ve tamamlatmıştır. Birçok komisyonda görev almış ve farklı idari görevlerde bulunmuştur (Rektör Danışmanlığı, Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı). NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (NATO CSO STO) ‘Uygulamalı Araç Teknolojileri (AVT)’ bölümünde ‘Akademik Panel Üye’ olarak görev almaktadır. Türkiye Amatör Uydu Teknolojileri Derneği kurucu üyesidir. Ülkemizde uzay teknolojileri alanında yaygınlık sağlamak, paylaşım oluşturmak üzere önerilen Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Eğitimi-UTEB’in eş-koordinatörü’dür. Dünya genelinde aynı amaca yönelik UNISEC-GLOBAL oluşumunun kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. Ülkemiz insansız hava araçları yol haritası, uzay teknolojileri yol haritası, fırlatma sistemleri değerlendirilmesi çalışmalarına grup yöneticisi ve danışman olarak görev almıştır. Savunma alanında milli kurumlarımızda danışman ve alt yüklenici proje yürütücüsü olarak görev almış ve almaktadır. 2019 yılında Uluslararası Uzay Akademisine mühendis üye seçilmiştir. Yürütücülüğünü yaptığı proje ekibi ile Türkiye’nin ilk küp uydusu İTÜ PSAT1 gerçekleştirilmiş ve 23 Eylül 2009 da yörüngeye yerleştirilmiştir. Proje TÜBİTAK tarafından “Başarı Hikâyesi” olarak seçilmiş ve diğer ödüller almıştır. Halen yörüngede yürütücülüğünde tamamlanmış (2 adedi Avrupa Birliği QB50 projesi için) 5 adet küp uydu bulunmakta diğer 3 küp uydunun da ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde tamamlanmasına yönelik çalışmaktadır. Toplumda uzay farkındalığını arttırmak üzere uzay teknolojilerindeki son gelişmeler hakkında farklı kurum ve kuruluşlarda seminerler vermekte, yazılar yazmakta, konuşmalar yapmaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında Uzay Teknolojileri, Model Uydu ve Küp Uydu tasarımı ve geliştirilmesi eğitimleri vermektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.