Sürekli yenilik peşindeyiz ancak hazırmıyız? soran yok!

“Teknolojinin en büyük sorunu, gerçekleştiği ve istenmeyen, sürekli yenilenme, istemsiz büyüme neticesidir”

Telekomünikasyon Hizmetleri Pazarı ve IP TV, İnternet Telefon hizmetleri ve E-ticaret Trendleri, Gelecek Büyüme ve Tahminleri yapılamıyor.

Ancak Pazar hep teknolojinin en üst sevisi yönünde ilerliyor. Hazırlıklı mıyız soran yok, hep en yeninin peşinde koşarken kanun ve yönetmelikler ardımızdan geliyor

Buna sosyal ve ekonomik olarak hazır olan kesim çok sınırlı ancak hiç hız kesmeden yenilenme ve tüketim devam ediyor.

Teknolojik yenilikler ivme kazanmaya devam ederken, önemli olmaya devam edecek ve yeni normali yeniden tanımlayan teknolojilerin getiri götürüleri de sorgulanmıyor.

5G’nin alt yapı ve üst yapı çalışmaları cihazların uyum süreçleri tamamlanmadan daha şimdiden 6G konuşmaya başladık. Bu aklımıza teknolojiyi ekonomik kullanmadığımız da getirmektedir.  Sürekli yenilenen teknoloji pazarı dinç tutmakta ancak buna esnaf, tüketici ve regülasyon hazır mı diye soran yok.

6G Ekipmanları tasarlanmaya başlandı halen ülkemizde Tüplü Televizyonlar bile Pazar payı oluşturuken, ekonomik olarak, 6G nin getiri ve götürüleri araştırılmalıdır.

Artan G’lerin ekonomisi, ağ operatörlerini altyapı yatırımlarını artırmaya zorlayacaktır. Ülkemizde halen fiber alt yapı orta seviyede bile değildir. G – lerin artması sanallaşmanın da eş zamanlı artması demek olacaktır. Tüketicinin, bilinçli satıcı çözümlerine kavuşması da kısa sürede çok imkânlı görünmemektedir.

Esnafın mevcut elektronik ürünler için dahi uygun eğitimi alamadığı ve alttan yetişen eleman olamadığı da göz önündedir.

Dünya çapında birçok şirket, gelişmiş sanal teknoloji yeteneklerine sahip olabilir, ancak elimizdeki teknolojileri Amerika’da uygulanan model gibi çeşitlilik arzı ile kullanmayı denemeliyiz. En yeni teknolojinin ve ekipmanın sürekli tedarik edilmesi ülke milli varlığımızın da sürekli çöp olması tüketimin ekonomiyi zorlaması anlamına da gelmektedir.

Uydu geniş bant ve IoT ağları azımsamadan en üst düzeyde geliştirilmeli sosyal proje olarak devletin hizmeti halinde de sunulmalıdır. Yeni teknolojilerin sürekli büyüme sürekli tüketme anlamına gelmemesi için bilinçli kullanım regülasyonları uygulanmalıdır.

Uydu tabanlı IoT çözümleri, sanayinin hizmetine sunmak ve eş zamanlı konu uzmanlarınca sektöre eğitim vermek STK ve Odalar aracılığı ile süreklilik arz etmelidir.

İnternet tabanlı televizyon ve telefon görüşmeleri video paylaşımları sınırları halen belli değil hep sonradan cezai yaptırımlar ile regüle edilmeye çalışıyor. Ceza yerine uygulama esaslarının uygulanabilir sevide tutulması tüm sektör ve tüketiciler için çok daha akıllıca olacaktır.

Özetle, teknoloji ve yenilikleri, evet seviyoruz ve çabuk alışıyoruz ancak yeni için tam donanımlı eğitim alamıyoruz, veremiyoruz. Eskiyi tümden kaldırıp atmak yerine kullanım yerinin korunmasını sağlamak ekonomik olarak ülke Gayri safi milli hasılamıza destek olacaktır. Kullanılacak teknolojinin önce servis verenlerce iyi anlaşılması şart koşulmalıdır.

Dünyanın örnek aldığı teknoloji devi Amerika halen 110 volt elektrik kullanıyor ve 2G teknolojisi yaygın ve tramvaylar yolarda hizmet veriyor….

Hayrettin Özaydın