Uydu Sistemleri ile Geniş Bant İnternet Bağlantısı

18 GHz‘den 40 GHz’ye kadar alanda “K bant” ifadesi kullanılmaktadır. Atmosferde 22 GHz dolayında bir su buharı rezonans frekansı keşfedilmiştir. Bu frekansın altındaki frekansa kısaca KU-bandı, üstündekine ise KA-bandı denilmektedir.

Buhar ile birlikte yağmurun varlığı da düşünülürse Şekil de açıkça görebileceğiniz gibi frekans bandı yükseldikçe yağmurun neden olduğu sinyal zayıflaması da doğru orantılı olarak artar. KA bandın klasik uydu TV’den daha ziyade yüksek hızlı Internet erişimi için popüler olmasının nedeni de budur. Söz konusu frekansta birkaç veri kaybı ciddi bir sorun teşkil etmemekte olup; internet iletişiminde bu tür kayıplar saniyeliktir. Ancak aynı şeyi TV yayınları için söyleyemeyiz.

 

Uydu iletişim hizmetleri, karasal hizmetlerin ekonomik olmadığı bölgelerde, kırsal ve uzak alanlara geniş bant internet bağlantısı sağlama ve karasal alternatif bilgi sağlama yeteneğine sahiptir. Bu hizmetler, bugün dünya çapında milyonlarca kullanıcıya saniyede 100 MB’a kadar geniş bant internet sağlayarak doğrudan tüketiciye sunulmaktadır.

Ülkemizde TÜRKSAT uyduları, uydudan geniş bant internet hizmeti KA bant frekanslarından sağlamaktadır. KA bant kullanarak hem sabit hem de mobil amaçlarla özel kişi, iş ve kamu kurumları tarafından da kullanılabilir.

İnternet sağlayan uydular aynı zamanda acil durumlarda da İnternet Servis Sağlayıcıları ile işbirliği sağlayarak sistemleri birleştirmek kaydı ile acil ve kritik ana hat İnternet bağlantısı sağlayabilirler.

Uzak ve geniş hizmet kapsayan uydular milyarlarca dolar yatırım ile tüketici nerede olurlarsa olsun hizmet sunuyor. Bu yüksek verimli uydular 36 bin km uzaklıkta çalışmakta ve alışılagelmiş uydulardan çok daha fazla hizmet faktörü üretmektedir.

İlk çalışmalar KU bant siteminden internet sağlamaya yönelikti. Şimdiki teknolojiler frekansın daha ekonomik kullanımı ve ışın teknolojisi ile çok daha hızlı interneti KA bantta sunmaktadır.

Sektörün bu konuya hazırlıklı olması gerekmektedir. TÜRKSAT yeni uyduları ile pazarda çok daha yaygın kullanılacak KA bant sistemlerini hizmete sunacaktır.

2023 yılında yeni uyduların saniyede 2000 GBPS’ye çıkmasını bekliyoruz. Bu geniş kapasiteli yeni uydular, KA bant uydu internet kapasite artışları ve bunun sonucunda tüketiciye uydudan geniş bant internet erişimi sağlayacaktır. Sektör firmalarımızın hazırlıklı olması gerekecek. Yeni iş konularımız ile ilgili TUYAD sertifika çalışmalarına katılabilirsiniz.

 

 

KA BANT Uydu Geniş Bant internet nerelerde kullanılacak?

Uydular, özellikle karasal mobil ağların erişiminin çok ötesindeki alanlardaki kullanıcılar için veri iletişimi için her yerde bulunan kapsama alanı ile benzersiz bir iletişim yeteneğine sahip olduklarından, birçok hizmet uydu KA BANT internet ile sınırsız sağlanır.

 

En yaygın tercih edilen hizmet noktaları;

  • Yetersiz hizmet alan kırsal alanlarda yaşayanlar için hayati önem taşıyan iletişim hizmetleri
  • Hâlihazırda karasal veri hizmetleri tarafından sunulan geniş bant hizmetlerine rakip tercihler
  • Çeşitli yük ve yolcu gemilerinde yolcuları ve mürettebatı için geniş bant internet
  • Özel, ticari ve resmi uçak yolcuları ve mürettebatı için geniş bant hizmetleri
  • Acil müdahale deprem, yangın ve salgın gibi durumlardaki görevliler ve yaşayanlar için Uydu Geniş Bant

 

Doğal bir felaketin ardından, acil müdahale ekipleri, karasal ağlar hasar gördüğünde veya yok edildiğinde de uydu geniş bant hizmetleri kesintisiz ve her yerden kullanılır. Karasal sistemlerin aksine, uydu geniş bant ağları, uzaydan gelen sinyaller olduğu için bu tür felaketlerden zarar görmez. El terminalleri, sabit istasyonlar veya taşıt üstü kurulan sistemler her yerden ve herkese hizmet verir.

Küçük ve akıllı kurulabilen antenler ve geçici kurulumların tümü, kurtarma çalışmalarına destek sağlamak ve onları geliştirmek için afet sonrası ortamına pratik bir şekilde dâhil edilir. Bu sistem bölgede yaşayan insanların haberleşme ve görüntü aktarımını acil olarak sağlayacak en pratik unsurdur.

 

26.11.2021

Hayrettin Özaydın

‘Asgari Ücret’ Ek Zammının Vergi Payını Devlet Ödesin!

Çalışanların ihtiyacı olan maaş artışı sadece işçinin cebine girmiyor, aynı zamanda devlet bu artıştan vergi kazancı olarak gelir elde ediyor. Bu durum sanayici, esnaf ve tüm işverenlerin kâbusu olmaktadır. Yanımızda çalışan kişilerin zam alması normal ve bunu karşılayabiliriz. Ancak eş zamanlı olarak her çalışan için ödenen asgari ücretin brüt tutarı aylık 3.577,50 TL. Asgari ücretin işverene maliyeti 4.203,56 TL. Buna göre bürüt maaşın %20’si devlete ödenmektedir.

2022 yılında uygulanacak asgari ücret artış oranının her yüz lirasının yirmi lirası yine vergi olarak devlete gidecektir. İşverenler için bu vergi yükü artışları kâbus haline gelmektedir.

Teklifimiz; ödenecek ‘asgari ücret’  ek zammı için vergi payını devletin ödemesidir.

Çalışanların daha iyi maddi koşullar altında çalışması, hayatlarını daha müreffeh bir şekilde sürdürmeleri ve alım güçlerinin artması en az çalışanlar kadar işverenleri de memnun edecektir. Ancak çalışanlarımıza zam yaparken devlete de yine artarak vergi ödemek zorunda kalıyoruz.

Bu bağlamda 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının ve işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmının azaltılmak sureti ile mutlaka yeni zam oranından vergi muafiyeti getirilmelidir.

İşverenin asgari ücret yükünün hafifletilmesi noktasında da yapılacak zammın vergiden muaf olması işveren üzerindeki kısmın da devlet tarafından üstlenilmesi esnaf ve sanayici için memnuniyet verici bir durumu ortaya koyacaktır.

 

25.11.2021

HAYRETTİN ÖZAYDIN