Uzaktan erişimle Konferans ve katılımı

Konferans konularımız;

5G ve 6G teknolojileri

Uydu teknolojilerinin AFET anında kullanımı

Uydu silahları ve günümüz uydu savaşları

Türksat 6A, ve İmece gibi farklı uydularımızın Türkiye’ye etkileri

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac1991a91d7024d7e950ace147646fea6%40thread.tacv2/1648759744254?context=%7b%22Tid%22%3a%229957df9d-6a6e-425e-a19a-b54934ce8b34%22%2c%22Oid%22%3a%22256964d2-a079-4ae5-925b-3cd8c2f22ba9%22%7d

Youtube üzerinden de takip edebilirsiniz:

https://www.youtube.com/channel/UCPSkWlSXMAUPvJCblj1xpOQ