‘Asgari Ücret’ Ek Zammının Vergi Payını Devlet Ödesin!

Çalışanların ihtiyacı olan maaş artışı sadece işçinin cebine girmiyor, aynı zamanda devlet bu artıştan vergi kazancı olarak gelir elde ediyor. Bu durum sanayici, esnaf ve tüm işverenlerin kâbusu olmaktadır. Yanımızda çalışan kişilerin zam alması normal ve bunu karşılayabiliriz. Ancak eş zamanlı olarak her çalışan için ödenen asgari ücretin brüt tutarı aylık 3.577,50 TL. Asgari ücretin işverene maliyeti 4.203,56 TL. Buna göre bürüt maaşın %20’si devlete ödenmektedir.

2022 yılında uygulanacak asgari ücret artış oranının her yüz lirasının yirmi lirası yine vergi olarak devlete gidecektir. İşverenler için bu vergi yükü artışları kâbus haline gelmektedir.

Teklifimiz; ödenecek ‘asgari ücret’  ek zammı için vergi payını devletin ödemesidir.

Çalışanların daha iyi maddi koşullar altında çalışması, hayatlarını daha müreffeh bir şekilde sürdürmeleri ve alım güçlerinin artması en az çalışanlar kadar işverenleri de memnun edecektir. Ancak çalışanlarımıza zam yaparken devlete de yine artarak vergi ödemek zorunda kalıyoruz.

Bu bağlamda 2022 yılı için belirlenecek asgari ücret zammının ve işveren üzerindeki asgari ücret vergi yüklerinin bir kısmının azaltılmak sureti ile mutlaka yeni zam oranından vergi muafiyeti getirilmelidir.

İşverenin asgari ücret yükünün hafifletilmesi noktasında da yapılacak zammın vergiden muaf olması işveren üzerindeki kısmın da devlet tarafından üstlenilmesi esnaf ve sanayici için memnuniyet verici bir durumu ortaya koyacaktır.

 

25.11.2021

HAYRETTİN ÖZAYDIN