KUR KRİZİ

Gerek ürünler gerekse hammaddeler göz önünde bulundurulduğunda sektörümüz çoğunlukla dışa bağımlıdır. Ürettiğimiz ve piyasaya sunduğumuz çoğu ürünün temelinde ithalat yatmaktadır. Dolayısıyla son dönemlerde yaşadığımız kur krizi tüm sektörümüzü derinden etkilemektedir. Bazı firmalarımız satışlarını durdururken bazıları ise hangi ürünü kaça satabileceklerini ya da kaça mal edebileceklerini bile kestirememektedirler. TL’nin hızla değer kaybedişinin ötesinde döviz kurunun bir türlü dengeye oturmaması piyasayı durma noktasına, firmalarımız ve esnaflarımızı ise kâbuslar görme noktasına getirmiştir.

 

Firmalarımız kendilerini bu dar boğazdan çıkaracak bir sabit kur beklentisi içindedir.  Kurdaki çalkantıları endişeli bir şekilde bekleyen firmalarımızın içinde bulunduğu durum istihdamı da tehdit edecek duruma gelmiştir. Beklentimiz para piyasalarının en kısa sürede istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlem planlarının hayata geçirilmesidir. Piyasanın hareketliliği ancak yarınların tahmin edilebilir, öngörülebilir olması ile mümkündür.

 

Ülkemizin menfaati tüm şahsi menfaatlerin önündedir. Hepimiz, tüm sektör; birbirimize bakarak ne yapacağımızı bilmez şekilde devletimizin eylem ve söylemlerine uygun durum alıyoruz ve almaya devam edeceğiz.

17.12.2021

Hayrettin Özaydın